Tuula Anttonen

etusivu / cv / contact

Maalauksia

Galleria G, Helsinki
1.12. - 30.12.2004

Monet Tuula Anttosen maalaukset näyttävät ensikatsomalla puhtaan abstrakteilta. Tunnistettavat muodot tai hahmot eivät ole ohjaamassa katsojan ajatuksia; taiteilija on jättänyt katseelle vapaan mahdollisuuden etsiä kulkureittejä ja pysähdyspaikkoja maalauksen pinnalta. Rytmisesti hahmotellut muodot ja ilmaisuvoimaiset värisävyt luovat tiiviin tunnelman, saavat aikaan kauneuden kosketuksen.

Toisaalta katsoja etsii näkemästään aina merkityksiä ja tunnistaa muotoja. Hän liittää omat kokemuksensa taideteokseen. Anttosen maalausten pystyt viivaryppäät tuovat mieleen maiseman, metsän, vapaamuotoisen abstraktit värikentät vaikkapa pilvet ja ristikkäin vedetyt viivat arkkitehtuurin, ehkä rakennuksen julkisivun ikkunarivistöt.

Anttosen maalauksissa kaikki tapahtumat sijoittuvat pintaan, taiteilija on välttänyt syvyysvaikutelman luomista perspektiivin avulla. Kuitenkin teoksissa on vahva tilan tuntu. Sen synnyttävät toistensa välistä pilkottavat värit; katse alkaa hakeutua tavallaan syvyyssuunnassa maalauksen sisään. Maisema, arkkitehtuuri, sisätila tai vaikkapa valovälkähdys metron vaunun lattialla voi olla Anttosen maalauksen lähtökohtana. Tämän havaintonsa hän muokkaa abstraktiksi teokseksi, jättää jäljelle vain oleellisimman, rakenteen. Näin maalaukset kertovat katsojalle myös omaa syntyhistoriaansa.

Näyttelyssä on mukana myös sarja maalauksia, joiden lähtökohta on ihmisvartalo. Ne taiteilija on pelkistänyt torsoiksi. Oikeastaan niissäkin on jäljellä vain ihmisen ylävartalon rakenne, kuori, johon hyvin valitut värisävyt luovat oman tunnelmansa.

Seppo Heiskanen

Galleria G:n kotisivut

Klikkaa kuvaa suuremmaksi